Nummerplade-skanning
Udgivet: 10-08-2021

Opdateret: 11-08-2021


Hvordan virker SimpleEye?

Hvis du som forbruger besøger virksomheder som benytter SimpleEye, så vil dit køretøj blive skannet. Softwaren tager et billede som den herefter prøver at genkende nummerpladen på. Lykkedes dette vil nummerpladen herefter kunne blive brugt til at sammenligne med Motorregisteret. Dette kalder vi for en konstatering.Hvad betyder dette for mig som privatperson?

Besøger du virksomheder som benytter SimpleEye, vil det ingen betydning have for dig som forbruger af et privat køretøj uden erhervstilknytning, da data ikke gemmes efter konstatering. Ved indkørsel vil der blive fotograferet et billede, dette billede vil herefter blive beskæret og andre dele end nummerpladen vil blive slettet. Der vil altså ikke blive gemt billeder af fører eller passagerer. Dog vil der blive ført statistik, dvs. eventuelt tidspunkt samt lokation. Dette bruges udelukkende til statistikformål. En privat nummerplade vil på intet tidspunkt blive gemt af os. Ligeledes gemmes der hverken billede eller andre personhenførbare oplysninger.Hvad betyder dette for mig som erhvervsdrivende?

Besøger du virksomheder som benytter SimpleEye, vil det derimod have betydning for dig. Ved indkørsel vil der blive fotograferet et billede, dette billede vil herefter blive beskæret og andre dele end nummerpladen vil blive slettet. Der vil altså ikke blive gemt billeder af fører eller passagerer. Udover billedet vil tidspunkt og nummerplade samt bilens anvendelse blive gemt. Dette bruges til at kontrollere om virksomheden har tilmeldt sig og betalt adgang.Data og personoplysninger

For at kunne forstå hvordan SimpleEye fungerer og hvilke oplysninger der gemmes har vi lavet en oversigt nedenunder.

Hvad sker der når en nummerplade bliver skannet?

Nummerpladen bliver slået op i Motorregisteret som første led i proceduren. Herved fastslås det om der er tale om en privatperson eller erhvervsdrivende.

• Privatperson
Nummerpladen vil blive slået op. Da der tale om en privatperson gemmes tidspunkt og lokation, oplysninger gemt her sker ved anonymisering. Nummerpladen samt billedet vil blive afvist/kasseret, og vil ikke blive gemt.

• Erhvervsdrivende
Nummerpladen vil blive slået op, samt lagret. Den vil herefter blive krydstjekket med virksomhedens database. Med henblik på pseudomisering. Er kunden ikke tilmeldt denne database vil der gå en alarm til personalet af virksomheden. Som vil henvende sig til køretøjets chauffør, alt efter hvad virksomhedens regelsæt er, vil dette blive eksekveret i dette stadie.

Hvad bliver registreret af SimpleEye?

• Fotografi ved indkørsel. Dette billede er beskæret og fokuseret omkring nummerpladen, så fører eller passagerer ikke medtages.
• Nummerpladen
• Lokalitet - Er kameraet opsat i f.eks. Kongens Nytorv, vil postnummeret 1050 blive brugt.
• Tidspunkt
• Anvendelse (Privat, erhverv, eller kombination(Papegøjeplader)).
• Bilmærke og model.
• For virksomheder/erhverv registreres endvidere firmaets navn, CVR-nummer samt virksomhedens køretøjer (nummerplader). Disse bliver registreret af virksomheden som benytter SimpleEye - ved tilmeldning af deres ordning.


Opbevaring af data efter registrering

• Erhvervskøretøjer
For erhvervskøretøjer slettes billeder på automatik efter endt brug. Ift. proceduren sker dette 1-5 sekunder efter konstatering af et køretøj. Herefter vil data blive gemt i henhold til regnskabsloven i 5 år. Data indsamlet vedr. køretøjet herunder nummerpladen vil blive krypteret. For virksomheder som benytter SimpleEye, vil adgangen til platformen være baseret på RBAC (Role Based Access Control). Almindelige medarbejdere vil ikke kunne tilgå kundekartotek eller andre dele af platformen, kun statistik.

• Private køretøjer
For private køretøjer slettes billeder på automatik efter endt brug. Ift. proceduren sker dette 1-5 sekunder efter konstatering af et køretøj. Der gemmes herefter ingen personhenførbare oplysninger om ejer. Til brug for statistikformål gemmes som beskrevet ovenover, oplysninger om indkørselstidspunkt og lokalitet.